Voorstraat 125 | Filmportretten: mens en bedrijf
22175
post-template-default,single,single-post,postid-22175,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive
 

Filmportretten: mens en bedrijf

Filmportretten: mens en bedrijf

Trots op mijn bedrijf en Levensloop in beeld
Dit aanbod is ontwikkeld in samenspraak met film- en documentairemaker Kees van Berchum. Hij ontwikkelt binnen zijn bedrijf ARCO IRIS corporate video’s, informatiefilms, multimedia projecten en documentaires; zoals SCIAMACHY – Het oog op de toekomst, Onderhoud aan de Zwanenburg – Een pracht van een baan! en Biesbosch Waterepos. Kees verwondert zich vaak over de wereld om ons heen, en zijn indrukken brengt hij graag over op anderen vanuit een gepassioneerde belangstelling voor wat mensen in bedrijven en de maatschappij beweegt.

Trots op mijn bedrijf

Resultaten bereik je met mensen. De optelsom van alle inspanningen van medewerkers bepaalt de uiteindelijke organisatieprestaties. Aan de hand van portretten verbeelden wij uw bedrijf in een aansprekend audiovisueel verhaal. Medewerkers vertellen waarom ze trots zijn op het bedrijf. Persoonlijk portretten passen in deze tijd van human interest en storytelling. Deze opnamen zijn extern bruikbaar voor recruitment en/of intern om medewerkers te boeien en binden aan uw organisatie.

Ons aanbod
Aan de hand van diepte-interviews brengen wij op persoonlijke wijze uw organisatie in beeld. Gefilmde portretten, in combinatie met beelden over de productie of dienstverlening van uw bedrijf, geven een waardevolle impressie over uw organisatie. Het visuele eindproduct ontvangt u in de vorm van DVD, Blu-ray of als digitaal videobestand voor uw website.
Onze werkwijze
Stap 1: Kennismaken. Ons motto is: van contact naar contract.
We bespreken de verwachtingen van onze opdrachtgever over doelgroep, doelstelling en beoogde inzet van het beeldverhaal en het gewenste aflever-medium.
Stap 2: Inhoudelijke afstemming. Deze fase leidt tot een uitgewerkt scenario.
We oriënteren ons op de essenties van het bedrijf of organisatie en overleggen over de opbouw van het beeldverhaal en de diverse portretten: wie zijn goede talking heads, wie is in staat boeiend te vertellen? Ook praktische zaken komen aan bod: lengte, locatie(s) van opname, data, al of niet gebruik van commentaarstem en overige praktische zaken.
Stap 3: Opname.
We gaan aan de slag. Bert interviewt medewerkers, Kees filmt en brengt naast medewerkers het bedrijfsproces in beeld in de vorm van relevante bedrijfsopnamen. Ook wordt in deze fase, indien van toepassing, het commentaar ingesproken, graphics en eventuele animaties en toepasselijke muziek gezocht en aangekocht.
Stap 4: Montagefase
In deze fase komen stilstaande beelden, video, audio, graphics, animaties, muziek en geluidseffecten in de juiste volgorde en het goede tempo samen.
Stap 5: Viewing ruwe montage
We bekijken het product en bespreken eventuele aanpassingen om tot een eindproduct te komen. Het project is afgerond als de definitieve versie akkoord is verklaard.
Kosten
De parameters die de prijs bepalen zijn: lengte film, aantal opnamedagen, locaties (reiskosten), wel of geen gebruik commentaarstem, stockshots, graphics en/of animaties ontwikkeling, muziek (feitelijk altijd wel): zoek-, montage-, en licentiekosten. U kunt denken aan een bedrag tussen 5.000 en 25.000 euro exclusief Btw.

Levensloop in beeld
Overal waar je je wijsheid tot uitdrukking brengt, in contact met de wereld om je heen, daar heb je betekenis (Uit: Dagboek van de ziel. De zeven levensfasen – Bertie Hendriks).
‘Over de opvoeding van onze kinderen, hetgeen hoofdzakelijk door oma gedaan is, zal ik niet veel schrijven. Wij hopen dat wij er gezien de resultaten niet al te slecht afgebracht hebben. Oma heeft vele uren, vooral op zaterdagavond doorgebracht met wachten tot alle kinderen thuis waren. Oma ging niet slapen voordat ze zeker wist dat alle kinderen thuis waren. …’
Aart den Boer, januari 1993.
Deze tekst is een citaat van Berts’ vader, geschreven voor zijn kinderen. Dat deed hij op een typemachine, met af en toe in de tekst weggelakte spelfouten. Het is een terugblik op het leven dat hij en zijn moeder hebben geleid. Een document waard om te koesteren.
Ons aanbod
Het geschenk van de levensfase van de oudere is wijsheid. Wat wij aanbieden is de mogelijkheid om opgedane levenswijsheden voor familie en vrienden te delen in de vorm van een dvd: een persoonlijk document in woord en beeld. Aan de hand van een gefilmd interview, doorsneden met foto’s, ontstaat een persoonlijk portret.
Onze werkwijze
Stap 1: Kennismaken. Ons motto is: van contact naar contract.
In een oriënterend gesprek onderzoeken we wat onze opdrachtgever wil. We geven ‘huiswerk’ mee voor het volgende gesprek.
Stap 2: Inhoudelijke afstemming
Voor wie is dit document bedoeld? Wat zijn wensen en verwachtingen?
Daarbij overleggen we over de opbouw: Welke ‘hoofdstukken’, welke verhalen, welke gebeurtenissen?
We inventariseren wat beschikbaar is aan te gebruiken beeldmateriaal.
Ook praktische zaken komen aan bod: lengte: circa 1 uur, plek van opname, datum en tijdstip, kiezen van beeldbepalend materiaal en eventueel muziek, gewenste aantal dvd’s.
Stap 3: Opname.
We gaan aan de slag. Bert interviewt. Kees filmt. Onze gastheer of -vrouw vertelt.
Stap 4: Montagefase
In deze fase komen – op grond van gemaakte afspraken – alle beelden bij elkaar.
Stap 5: Presentatie: aanbieden van het eindproduct.
Gezamenlijk bekijken we het eindproduct.
Kosten: waar moet u aan denken
Onze kosten zijn gebaseerd op twee personen. Globale kosten van dit basisconcept bedragen tussen de 2 à circa 4. 000 euro, excl. Btw gebaseerd op uren, reiskosten, eventuele muziekrechten en aantal af te nemen full color bedrukte dvd’s in verpakking.