Voorstraat 125 | Nieuws
19169
blog,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive
 

Zijn of azijn

Heb je weleens nagedacht over wat woorden kunnen oproepen?
Je bedoelt beroepstwitteraars met haatmail.
Mensen die maar één antwoord kennen op de vraag zijn of azijn.
LEES MEER

Terraswijsheden

Wanneer mogen we weer aanschuiven op een terras? Het terras staat symbool voor het verlangen om los te breken uit het keurslijf van regels waarin we met elkaar zijn beland. Het gaat er ongetwijfeld (nee niet) vandaag, maar ‘morgen’ van komen.
Tot zolang moeten we het doen met herinneringen aan betere tijden. Een fragment uit de column Terraswijsheden van juni 2007:
LEES MEER

Geen tijd te verliezen?

Als iemand zegt dat er niets aan de hand is, is er meestal iets aan de hand. Als iemand aangeeft zich niet druk te maken, is de stress meestal voelbaar. Als we zo door redeneren betekent geen tijd verliezen, dat gebrek aan tijd iets op kan leveren.
LEES MEER

OEN

Als je er goed over nadenkt, is de coronacrisis hét symbool van infobesitas.
Ongelooflijk hoeveel woorden worden besteed aan een toestand, waarover je zou kunnen zeggen: woorden schieten tekort.
Toch doen nogal wat mensen alle moeite om uitdrukking te geven aan hun opvatting, overweging, suggestie, mening, idee.
Mijn aanname is dat deze informatieoverdosis komt omdat dit virus ons laat weten dat we niet overal invloed op uit kunnen oefenen.
De drang om de wereld naar onze hand te zetten, te domineren, is immers een kenmerk van deze moderne tijd.
LEES MEER

Gebabbel

Talkshow host (TH): Ik verwelkom mijn gasten.
Fijn dat jullie er allemaal zijn.
Het onderwerp van vanavond zal u niet verbazen.
De lege stoel is van viroloog Drupsteen die nog onderweg is naar de studio en zo hoopt aan te schuiven.
Hoe staan we ervoor? Wie mag ik het woord geven. Roept u maar.
LEES MEER

Alfamangedrag

Onlangs leidde ik met een collega een mediationgesprek. We deden ooit samen het examen voor mediator. Zo’n examen met middelbare school visioenen. Na de start moest je, om spieken te voorkomen, op de plaats rust houden, wat betekende dat je tussentijds niet van het toilet gebruik mocht maken. Met een puntig geslepen potlood en een gummetje mocht je aan de slag met heel veel feitelijke vragen. Bij mediation helpt het om met een eenvoudige vraag te starten: Hoe maken we er een goed gesprek van?
Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar je kunt er tijdens het gesprek indien nodig op terugkomen. LEES MEER

Boek ligt klaar in de winkel

Op de foto is te zien hoe dit boekproject startte.
Peter Hobbelen en ik besloten begin maart, aan het begin van deze vermaledijde coronatijd, in samenspraak vorm te geven aan zijn verhaal en adviezen over het thema sociaal ondernemerschap. Illustraties in het boek zijn van cartoonist Djanko.
Nu ligt het boek, met de intrigerende titel Stop met sociaal ondernemen, in de winkels.
Natuurlijk kun je bij mij een gesigneerd exemplaar krijgen.
Steun vooral je plaatselijke boekhandel.

Op LinkedIn is op mijn pagina meer informatie te vinden, zoals een filmpje over de uitreiking van het eerste exemplaar aan Job Cohen, in zijn rol als voorzitter van Cedris, de koepelorganisatie van sociale werkvoorzieningen.

 

Kaaskraam

‘Hebben we een rij dan?’
Haar toon is verontwaardigd. Non-verbaal wordt zij ondersteund door haar man die haar bijstaat met demonstratief voor de borst samengevouwen handen en die vanwege zijn lengte op iedereen neerkijkend goedkeurend knikt, alsof hij wil zeggen:
‘Zo is het maar net.’
Zijn lengte heeft zij niet nodig om neerbuigend over te komen.
‘Ik zie geen rij, dat is voor mij een feit.’
De jongeman naast mij, geduldig al wat langer wachtend voor de door de kaasboer getrokken lijnen, heeft geen zin in gedoe. Hij kijkt mij meewarig aan, met zijn blik op zoek naar wederzijds begrip. Ook ik heb lafhartig geen zin om uit te leggen dat er diverse interpretaties mogelijk zijn over wat je onder een rij kunt verstaan.
De kaasboer laat het er echter niet bij zitten.

‘Mevrouw, u zult begrijpen dat ik mijn klanten niet het kaas van het brood laat eten.
Doe mij een plezier. Als u even wacht, bent u zo aan de beurt.‘
‘De kaas van het brood eten? U heeft er duidelijk geen kaas van gegeten’, kaatst zij gevat terug, dat moet ik haar nageven.
‘Maar goed, ik koop mijn kaas wel ergens anders’, vervolgt zij en geeft haar man een subtiel knikje.
Zelden een man zo snel van houding zien veranderen. Het ontbreekt er nog maar aan dat hij op commando salueert.
Zonder verder iemand nog een blik waardig te keuren, verlaten zij de kraam.
‘Ach meneer, Ieder kaasje heeft zijn gaatje. Dat zijn wel weer genoeg spreekwoorden voor vandaag. Wat mag het zijn?’
Onverstoorbaar glimlachend stelt de kaasboer zijn klant op het gemak.

Om je heen kijken. Even op je beurt wachten. Je verplaatsen in de ander.
Tot je door laten dringen wat je denkt en voelt, en selectief zijn in wat je zegt en doet.
Je mening soms gewoon voor je houden, ook wel aangeduid met de term selectieve authenticiteit.
Je zou bijna denken dat als dit ontbreekt dat eigenlijk de ziekte is van deze tijd.

Echt Contact

Wat heb je nodig voor een goed gesprek?
Die vraag heeft me ooit tot het boek Echt Contact gebracht en blijft me intrigeren. Ook vanuit de wetenschap dat wat je goed aan anderen kunt vertellen, je zelf het meest hebt te leren. Zo las ik afgelopen zaterdag de met enige regelmaat verschijnende karakteristieke contactadvertentie van Pier Ebbinge. Zijn relatiebureau richt zich op high end partner search. Daarmee wordt misschien bedoeld dat, krom geformuleerd, het vinden van een passende partner een heel end samen oplopen vraagt, maar high end betekent toch vooral dat hij de liefdesmakelaar is van de rijken. De in staccato geschreven aanbevelingen lezen als een gedicht, met poëtische zinnen als: niet iets ophouden dat er niet is. Soms komen archaïsche woorden voorbij, zoals bij een heer van stand, die geen blauwkous zoekt. Het is zo’n woord waarbij je te rade ( volgens de spellingscontrole is dit ouderwets taalgebruik) gaat in de grote Van Dale, waar blauwkous wordt omschreven als spotnaam voor een vrouw die geleerd is of daarvoor wil doorgaan en een zekere minachting voor huishoudelijke zaken toont. LEES MEER

Nieuwsreflectie


Boeken in wording

Op dit moment nadert de deadline van een boekproject in samenwerking met Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemers in Dordrecht. In de maanden maart en april interviewde ik 25 mensen met verschillende achtergronden over hoe zij het afgelopen (corona)jaar hebben beleefd. Wordt vervolgd.

Op dit moment is het manuscript van mijn boek met als werktitel Blijf dichtbij jezelf – en wie ben je dan? klaar.
Mijn zes meelezers zijn positief over de inhoud en gaven me goede verbetersuggesties.
Volgende stap is het vinden van een uitgever. Wordt vervolgd.
Mijn boek richt zich op lezers die zichzelf beter willen leren kennen en daar enig houvast bij zoeken. Lezers die, zoals Bertold Brecht dat zo mooi heeft geformuleerd, willen stilstaan om in beweging te komen. Lezers die dit boek gebruiken om tijd maken voor reflectie, gericht op bewustwording. Zoals je met fitness je lichaam onderhoudt, onderhoud je met zelfness je geestelijk welbevinden.

Coaching
Mijn werkplek biedt de mogelijkheid voor een veilige een-op-een coaching.
Voor werkgerelateerde, persoonlijke en relatiecoaching kun je bij mij terecht.

Voorstraat 125
Mijn locatie biedt ontmoetingsplekken ter voorkoming van professionele isolatie.
Het is nu voor organisaties zeer geschikt als hub, als kleinere vestiging voor kleine groepen.
Interessant om eens over van gedachten te wisselen?

Bijzondere projecten

De afgelopen jaren werd ik naast (team)coaching gevraagd voor uiteenlopende opdrachten, zoals:
– het boekje Heeft u nog vragen? samen met cartoonist Djanko, voor in de wachtkamers van het Albert Schweitzer ziekenhuis, over het thema de patiënt als partner
– een bedrijfsfilm in co-creatie met ArcoIris/Kees van Berchum en medewerkers van GBD/OCD met als thema Trots
– evaluatie van een ketenaanpak voor overlastgevers
– evaluatie van een employee survey met medewerkers en directie
– een onderzoek naar werkbeleving
– het schrijven van een boek over sociaal ondernemerschap
– het script van een toneelstuk voor De dag van de ambtenaar over het thema de flexibele netwerker
– een interview programma voor de lokale omroep getiteld Dordtse dialogen (zie rubriek Categorie)
– dagvoorzitterschap voor diverse organisaties.

Ik sta open voor dit type bijzondere projecten, waarbij ik ervan uitga dat het nooit de bedoeling is om in herhaling te vallen.
Projecten zijn altijd uniek, waarmee we recht doen aan de term maatwerk .

 

LEES MEER